Avis Legal

1. Informació general

Aquest lloc web és propietat i està operat per L’Esbarjo. En accedir i utilitzar aquest lloc web, acceptes complir i estar subjecte als següents termes i condicions d’ús. Si no estàs d’acord amb algun d’aquests termes, si us plau, no utilitzis aquest lloc.

2. Propietat intel·lectual

El contingut d’aquest lloc web, inclosos, entre d’altres, textos, gràfics, logotips, imatges i programari, està protegit per drets d’autor i altres lleis de propietat intel·lectual. Queda prohibit la reproducció, distribució, modificació o qualsevol altre ús no autoritzat del contingut sense el consentiment previ per escrit del titular dels drets.

3. Enllaços a llocs de tercers

Aquest lloc web pot contenir enllaços a llocs web de tercers. Aquests enllaços es proporcionen únicament per a la teva comoditat. No tenim control sobre el contingut d’aquests llocs i no ens fem responsables del seu contingut ni de qualsevol pèrdua o dany que pugui sorgir de l’ús dels mateixos.

4. Limitació de responsabilitat

Aquest lloc web es proporciona “tal com és” sense garanties de cap tipus, ja siguin expressades o implícites. No ens fem responsables dels danys directes, indirectes, incidentals, consecuents o altres danys que puguin sorgir de l’accés o ús d’aquest lloc web.

5. Modificacions

Ens reservem el dret de modificar aquests termes i condicions en qualsevol moment. Les modificacions seran efectives immediatament després de la publicació en aquest lloc web. En continuar utilitzant el lloc després d’aquestes modificacions, acceptes els termes modificats.

6. Llei aplicable

Aquests termes i condicions es regeixen per les lleis d’Espanya. Qualsevol disputa relacionada amb aquest lloc web estarà sotmesa a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Barcelona.

Gràcies per visitar www.lesbarjo.cat